Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
Chov oviec a výkrmových brojlerov. Výroba ovčích lahôdok. Jahňacie mäso na vianočný a veľkonočný trh.

O nás...Havným zameraním Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce je chov oviec - plemena zošľachtená valaška, v priemere 2 500 kusov. Strojovým dojením získame mlieko, ktoré následne spracuvávame vo vlastnej mliekarni a vyrábame produkty ovčieho mlieka - ovčí hrudkový syr, ovčí údený syr a bryndza. Ručné dojenie realizujeme na tradičnom salaši v lokalite Magura. V zimnom období dodávame jahňatá na vianočný trh.Okrem chovu oviec sa zaoberáme aj chovom výkrmových brojlerových kurčiat s ročnou produkciou 300 000 kusov. V jarnom období prevádzame chov 3 000 kusov širokoprsých moriek, ktoré následne predávame drobnochovateľom.