Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače

Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače
Rastlinná výroba - obilniny, olejniny, zemiaky a krmoviny. Chov hovädzieho dobytka. Produkcia mlieka, mäsovýroba.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače pôsobí ako poľnohospodársky subjekt od roku 1950. Na výmere 888 ha ornej pôdy pestuje krmoviny, raž, repku olejnú a zemiaky. Živočíšna výroba je orientovaná na produkciu mlieka a chov hovädzieho dobytka plemien Slovenský strakatý, Holstein, Pinzgavský a Limuzín. Bitúnok bol vybudovaný ako prevádzka na porážku a následné samostatné spracovanie mäsa a mäsových výrobkov jatočných zvierat z vlastnej produkcie. Bitúnok predáva časť vlastnej produkcie vo vlastnej predajni, ostatná produkcia je distribuovaná do verejnej siete.