Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Mestečko

Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Rastlinná výroba - obilniny, krmoviny. Chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Produkcia kravského mlieka.

O nás...Vznik Poľnohospodárskeho družstva v Mestečku sa spája s rokom 1958. Výroba na ornej pôde je zameraná na produkciu obilnín, repky a krmovín pre živočíšnu výrobu. Živočíšna výroba v PD Mestečko je už viac rokov zameraná najmä na chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Chov hovädzieho dobytka je uznaným šľachtiteľským chovom slovenského strakatého dobytka. Popri poľnohospodárskej činnosti v družstve sú rozvinuté aj iné výroby.