Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Mlynárovce

Chov oviec, pestovanie obilnín a krmovín.

Kontakty

O nás...Poľnohospodárske družstvo Mlynárovce sa venuje chovu oviec a pestovaniu obilnín a krmovín.