Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany

Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany
Pestovanie obilnín, olejnín, strukovín. Chov hovädzieho dobytka. Produkcia mlieka a hovädzieho mäsa.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany pestuje na 3 846,22 ha ornej pôdy obilniny, olejniny, strukoviny a krmoviny. Chová hovädzí dobytok na produkciu mlieka a mäsa.