Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Ružín - farma Ružín

Poľnohospodárske družstvo Ružín - farma Ružín
Chov oviec. Produkcia ovčieho mlieka. Výrobky z ovčieho mlieka.

Kontakty

O nás...Hlavným cieľom podnikateľských aktivít je zhodnocovanie štvorakého úžitku z oviec : produkcie ručne nadojeného surového ovčieho mlieka vo forme ovčieho hrudkového syra na priamu spotrebu, bryndze, udeného syra a žinčice, mäsa jahniat a neprodukčných oviec, vlny a zelenej hmoty v senáži, či v sene z vyhnojených lúk pasením a košarovaním. Naša podnikateľská činnosť je od roku 2005 zameraná na chov BIO oviec plemena zušľachtená valaška. Produkujeme BIO surové ovčieho mlieko určené na výrobu hrudkového ovčieho syra, BIO udeného ovčieho syra, BIO bryndze a BIO žinčice.