Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Senica

Poľnohospodárske družstvo Senica
Rastlinná výroba - obilniny, olejniny, cukrová repa. Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a koní. Produkcia mlieka, mäsovýroba.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Senica vzniklo v roku 1975. Hlavnými tržnými plodinami v rastlinnej výrobe sú obilniny, olejniny a cukrová repa. Živočíšna výroba poľnohospodárskeho družstva sa zameriava na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a dostihových koní a produkciu mlieka. Stredisko živočíšnej výroby uplatňuje dvorový systém hospodárenia. Na bitúnok dodávame hovädzí dobytok i ošípané z vlastného chovu. Výrobňa mäsových výrobkov sa od začiatku svojej existencie zaoberá výrobou mäsových výrobkov z vlastnej produkcie jatočných zvierat. Výrobky sú vyrobené z kvalitných surovín a predávané sú prostredníctvom predaja z dvora alebo u okolitých predajcoch.