Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou

Chov hovädzieho dobytka. Produkcia mlieka.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou sa venuje chovu hovädzieho dobytka s produkciou mlieka.