Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach

Chov dojníc, hovädzieho dobytka a hydiny. Produkcia mlieka.

O nás...Hlavným zameraním Poľnohospodárskeho družstva Smolenice je chov dojníc s produkciou mlieka a chov hydiny.