Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo SNP - Sklabiňa

Poľnohospodárske družstvo SNP - Sklabiňa
Rastlinná výroba - obilniny, krmoviny. Chov hovädzieho dobytka ošípaných a oviec. Produkcia mlieka, mäsovýroba a výroba produktov z ovčieho mlieka.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Čingov hospodári na 580 ha ornej pôdy. Pestuje krmoviny pre živočíšnu výrobu a pšenicu a kukuricu. V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na chov hovädzieho dobytka mliečneho typu, chov oviec a chov ošípaných. V mäsovýrobe sa od začiatku existencie spracováva bravčové a hovädzie mäso a vyrábajú sa mäsové výrobky. Produkty, ktoré vyrábame z ovčieho mlieka sú čerstvé a údené syry, oštiepky, bochníky a vedľajší produkt žinčica.