Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Trsteník Trstená

Rastlinná výroba - obininy, krmoviny, zemiaky. Chov hovädzieho dobytka a oviec. Produkcia kravského a ovčieho mlieka. Výroba a predaj produktov z ovčeho mlieka a zemiakových lupienkov.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Trsteník v Trstenej bolo založené v roku 1958. V rastlinnej výrobe je prioritnou výroba krmovín pre živočíšnu výrobu. Okrem toho sa pestujú zemiaky, ktoré sú spracovávané v lupienkárni. V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka a oviec. Ovčie a kravské mlieko sa odovzdáva do mliekarne v Liptovskom Mikuláši. Z časti ovčieho mlieka sa vyrábajú výrobky. Nachádza sa tu aj vlastný bitúnok na porážanie vlastných aj cudzích zvierat. Družstvo má vlastnú predajňu v meste, kde predáva vyrobené produkty ( mäso, ovčie produkty, zemiakové lupienky ).