Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo

Pestovanie BIO obilia a krmovín. Ekologický chov hovädzieho dobytka a oviec. Výroba BIO ovčieho syra.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Vlachovo sa od roku 2006 zaoberá ekologickým poľnohospodárstvom. V rastlinnej výrobe je družstvo zamerané na výrobu obilovín a krmovín. Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka a oviec. Ako vedľajší produkt je produkcia močovky a hnoja. Družstvo realizuje BIO predaj z dvora - BIO obilie, BIO Ovčí hrudkový syr, BIO ovce, BIO hovädzí dobytok.