Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Vrbové

Poľnohospodárske družstvo Vrbové
Rastlinná výroba - obilniny, olejniny, cukrová repa a krmoviny. Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a koní. Produkcia mlieka, mäsovýroba.

Kontakty

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 7:00 - 12:00
Sobota: 7:00 - 12:00

O nás...Poľnohospodárske družstvo Vrbové vzniklo v roku 1952. Družstvo obhospodaruje približne 850 ha ornej pôdy, na ktorej pestuje obilniny, olejniny, cukrovú repu a krmoviny. Živočíšna výroba je zastúpená dvoma odvetviami a to chovom hovädzieho dobytka (simentálsky, holštajnský) a ošípaných. Zvieratá sú chované na mäso a produkciu kravského mlieka. V našom bitúnku spracúvame výhradne mäso z vlastného chovu. To potom ako naporcované alebo spracované do kvalitných mäsových výrobkov putuje na pulty do našich predajní.