Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Východná

Poľnohospodárske družstvo Východná
Pestovanie BIO obilia a krmovín. Ekologický chov hovädzieho dobytka a oviec. Výroba BIO mliečnych výrobkov.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Východná sa od roku 2011 zaoberá ekologickým poľnohospodárstvom. V rastlinnej výrobe je družstvo zamerané na pestovanie obilovín a krmovín a výrobu kompostu. V živočíšnej výrobe chováme 750 ks hovädzieho dobytka. Dojnice plemena holsteinský čiernostrakatý a plemeno slovenské strakaté s ročnou produkciou mlieka 2 milióny litrov. Okrem hovädzieho dobytka chováme aj ovce plemena zošľachtená valaška. Vyrábame výrobky z ovčieho a kravského mlieka - zrejúce syry, parené syry, bryndza, čersté mlieko.