Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce

Rastlinná výroba - obininy, sója, kukurica. Chov hovädzieho dobytka. Produkcia kravského mlieka. Bitúnok.

O nás...Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce vzniklo v roku 1994. V súčasnosti hospodárime na 1820 ha poľnohospodárskej pôdy. V rastlinnej výrobe pestujeme obilniny, sóju, kukuricu a krmoviny. V živočíšnej výrobe chováme hovädzí dobytok holsteinského typu, ktorý produkuje mlieko. Družstvo prevádzkuje bitúnok.