Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice
Chov oviec, pestovanie obilnín a olejnín. Produkcia mlieka

Kontakty

O nás...Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice sa venuje chovu oviec s produkciou mlieka a pestovaniu obilnín a olejnín.