Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Rastlinná výroba - obilniny, krmoviny. Chov hovädzieho dobytka ošípaných. Produkcia kravského mlieka. Pekárenská výroba.

O nás...PDP Veľké Uherce pestuje tržné obilniny a krmoviny. Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka s produkciou mlieka a chov ošípaných. Družstvo prevádzkuje pekáreň, ktorá pečia 60 druhov výrobkov. Vo vlastných predajniach realizujeme 40 % produkcie, ďalšími veľkými odberateľmi sú obchodné reťazce COOP Jednota a BILLA, značný podiel tvoria i malí odberatelia, vrátane nemocníc, domovov dôchodcov a jedální.