Potraviny Slovenska

Peter Jurky - Gazdovský dvor

Chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a koní. Výroba syrov. Agroturistika.

O nás...Majiteľ Peter Jurky vybudoval vo Vasiľove agroturistické ekologické hospodárstvo s ekologickou produkciou. Pozostáva z poľnohospodárskej výroby, chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a koní. Na vasiľovskom Gazdovskom dvore vyrábajú ovčí syr, oštiepky a korbáčiky.