Potraviny Slovenska

PM s.r.o. - Tisovec

PM s.r.o. - Tisovec
Rastlinná výroba - obilniny, kukurica na siláž, krmoviny. Chov hovädzieho dobytka a oviec. Výroba a predaj ovčieho syra a syrových výrobkov.

Kontakty

O nás...V rámci rastlinnej výroby sa firma PM s.r.o. zaoberá pestovaním pšenice ozimnej na predaj, kukurice na siláž na ďalšie spracovanie v bioplynových staniciach na výrobu elektrickej energie a tepla a viacročných krmovín pre vlastnú spotrebu pri chove kráv a oviec (seno, senáž). V živočíšnej výrobe sa firma PM s.r.o. zaoberá chovom hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie, chovom oviec zameraného na produkciu ovčieho mlieka a výrobu syra a syrových výrobkov a jahniat. Syrové výrobky - ovčí syr, oštiepok a žinčica - je možné zakúpiť na salaši v Sirku.