Potraviny Slovenska

Podielnické družstvo Gočaltovo

Chov hovädzieho dobytka, dojníc, produkcia mlieka.

Kontakty

O nás...Na družstve v Gočaltove chováme hovädzí dobytok, dojnice a produkujeme kravské mlieko.