Potraviny Slovenska

Podnik živočíšnej výroby a.s.

Chov ošípaných a hovädzieho dobytka. Maloobchod s potravinami, hydinou a vajciami.

O nás...Podnik živočísnej výroby a.s. sa venuje chovu ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny. Prevádzkuje maloobchod s potravinami, hydinou a vajciami.