Potraviny Slovenska

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
Rastlinná, živočíšna výroba, výroba hroznového vína, maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami.

O nás...Poľnohospodár Nové Zámky a.s. hospodári na výmere 3 657 ha ornej pôdy. Zameriavame sa na pestovanie obilnín, strukovín a výrobu osív. V živočíšnej výrobe sa zameriavame chov dojníc s produkciou mlieka a výrobu bravčového mäsa. Stádo tvorí 700 ks holsteinsko-frízkeho plemena. Priemerná úžitkovosť na dojnicu je 7 500 l mlieka. Ročne vyprodukujeme 500 ton bravčového mäsa a 100 ton hovädzieho mäsa.