Potraviny Slovenska

POĽNOPRODUKT Čierny Balog

Chov dobytka a oviec, výroba mliečnych výrobkov.

O nás...POĽNOPRODUKT Čierny Balog sa venuje chovu dobytka a oviec s produkciou mlieka a výrobe mliečnych výrobkov.