Potraviny Slovenska

POĽNOTREND Trebišov, a.s.

Pestovanie jačmeňa, pšenice, repky olejnej a slnečnice a krmovín. Chov hovädzieho dobytka - produkcia mlieka.

O nás...Firma Poľnotrend Trebišov a.s. bola založená v roku 1999. Nosné odvetvie spoločnosti je rastlinná výroba. Je zameraná na produkciu hustosiatych obilovín (pšenica a jačmeň), olejniny (repka olejná, slnečnica), kukurica a viacročné krmoviny. Nosným odvetvím živočíšnej výroby je produkcia mlieka. Spoločnosť chová približne 400ks hovädzieho dobytka.