Potraviny Slovenska

Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice, sídlo Jacovce

Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice, sídlo Jacovce
Poľnohospodárska výroba. Rastlinná a živočíšna výroba.

O nás...Poľnohospodárske - podielnicke družstvo Prašice vzniklo transformáciou v roku 1993. Výsledkami v rastlinnej a živočíšnej výrobe sa radí medzi popredné poľnohospodárske podniky na Slovensku.Družstvo hospodári na 4 392 ha ornej pôdy. V rastlinnej výrobe pestujeme hrach, pšenicu, jačmeň, ovos, kukuricu na zrno, cukrovú repu a krmoviny. Pri sejbe repky, obilovín a kukurice praktizujeme minimalizáciu spracovania pôdy systémom HORSCH.V živočíšnej výrobe sa zaoberáme chovom hovädzieho dobytka a produkciou mlieka a chovom brojlerov.