Potraviny Slovenska

Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bobrovec s.r.o.

Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bobrovec s.r.o.
Chov oviec a koní. Výroba syrov. Agroturistika.

O nás...Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bobrovec sa venuje chovu koní na farme Jalovec a chovu oviec na salaši Pastierska. Prevádzka salaša je zabezpečovaná tradičnou formou, t. j. voľným pasením, ručným dojením, tradičným košarovaním, spracovaním surového ovčieho mlieka bez pasterizácie na tradičný surový ovčí syr a následný predaj v kolibe. Okrem výrobkov z ovčieho mlieka ponúkame na objednávku aj špeciality z jahňaciny a baraniny, a taktiež predaj živých alebo porazených jahniat. Počas pravidelnej prevádzky je možnosť vidieť ukážku dojenia a ukážky plieskania bičom.