Potraviny Slovenska

PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo

Pestovanie obilnín. Chov hovädzieho dobytka a oviec.

O nás...Zaoberáme sa hlavne pestovaním a predajom obilovín a iných poľných plodín, údržbou lúk a pasienkov, chovom hovädzieho dobytka a oviec. Svoju činnosť vykonávame pomocou vlastných príp. prenajatých strojov a zariadení. Konečným odberateľom finálnych produktov družstva sú drobní súkromní chovatelia a pestovatelia z obce Dubové a okolia, ako aj väčšie poľnohospodárske a osivárske firmy a Poľnonákupy.