Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku

Poľnohospodárska výroba, pestovanie plodín, obilia a chov hospodárskych zvierat.

O nás...Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku sa venuje pestovaniu obilnín a krmovín. V živočísnej výrobe sa zaoberá šľachtiteľským chovom Slovenského strakatého dobytka a oviec plemena Cigája.