Potraviny Slovenska

Ranč u Ňuňa

Ranč u Ňuňa
Chov koní, somárov, dobytka, oviec, kôz, mangalíc, muflónov, danielov. Agroturistika.

Kontakty

O nás...Ranč u Ňuňa sa nachádza v nádhernom prostredí stredoslovenskej prírodnej scenérie. Zameriavame sa na produkciu atraktívnych služieb vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky na vysokej úrovni. Vidiecku atmosféru dotvárajú mnohé zvieratá, ktoré sa nachádzajú v areáli ranča: kone, poníky, somáriky, škótsky horský dobytok Highland, kozy, ovce, prasiatka typu mangalica a dokonca aj muflóny či daniele...