Potraviny Slovenska

Roľnícke družstvo HRON, Slovenská Ľupča

Roľnícke družstvo HRON, Slovenská Ľupča
Chov hovädzieho dobytka a oviec. Produkcia mlieka a mäsa.

O nás...Roľnícke družstvo Hron sa venuje chovu hovädzieho dobytka a oviec s produkciou mlieka a mäsa na farmách v Slovenskej Ľupči, Medzibrode, Brusne a Ráztoke.