Potraviny Slovenska

Roľnícke družstvo Pod Skalkou

Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka, výroba mliečnych výrobkov.

O nás...Na Roľníckom družstve Pod Skalkou chováme hovädzí dobytok s produkciou mlieka a vyrábame mliečne výrobky.