Potraviny Slovenska

Roľnícke družstvo Trhovište

Roľnícke družstvo Trhovište
Pestovanie obilnín, olejnín, strukovín a krmovín. Chov hovädzieho dobytka a nosníc. Produkcia hovädzieho mäsa a vajíčok.

O nás...Roľnícke družstvo Trhovište vzniklo v roku 1994. Hospodárime v kukurično - repárskej oblasti na rôzne kvalitných pôdach. V rastlinnej prvovýrobe sa najviac venujeme výrobe pšenice ozimnej, repky olejnej, kukurice, jačmeňa jarného a sóji fazuľovej. V neposlednom rade pestujeme krmoviny. Od roku 2011 máme zaregistrovaný šľachtiteľský chov plemena Slovenský strakatý dobytok s kombinovanou úžitkovosťou. Vyprodukované mlieko dodávame syrárni Bel Slovensko a.s.. Chováme aj nosnice, ktoré produkujú vajíčka.