Potraviny Slovenska

Rybničné hospodárstvo Horná Krupá

O nás...JRD so sídlom v Dolnej Krupej vybudovalo rybničné hospodárstvo, ktoré bolo zmluvne prevedené na Slovenský rybársky zväz v roku 1978 zastúpené ústredným výborom SRZ. Rybničné hospodárstvo dostala do užívania MsO SRZ Trnava. V rybníkoch chováme ryby pre zarybňovanie našich revírov a časť produkcie odpredávame. V chove prevláda kapor jedno a dvojročný. Darí sa tiež dochovať lieňa, amura a čiastočne aj šťuku.