Potraviny Slovenska

Rybárstvo Zemplín s.r.o. - Hrhovské rybníky

Rybárstvo Zemplín s.r.o. - Hrhovské rybníky
Chov, predaj a preprava živých rýb.

O nás...Hrhovské rybníky sa nachádzajú v okrajovej časti Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácii Slovenský kras. Rybníky boli vybudované v päťdesiatych rokoch 20. storočia na mieste niekdajších rozsiahlych močarísk. Využívajú sa na chov rýb - hlavne kaprov 70 % a 30 % tzv. doplnkové ryby.