Potraviny Slovenska

Rybia farma Gerlachov

Chov a predaj rýb.

O nás...Farma hospodári na piatich rybochovných zariadeniach, lokalizovaných pozdĺž rieky Tople v Gerlachove. Objemom produkcie rozhodujúce rybochovné zariadenia, spĺňajú prísne štandardy noriem EÚ. Chov ryb sa vykonáva v uzavretom cykle, z vlastných generačných stád, čo umožňuje vykonávať dohľad nad kvalitou násad zaraďovaných na ďalší chov. Farma dodáva na domáci trh pstruha dúhového, pstruha potočného a sivoňa ameriského v násadovej forme ako aj trhovej veľkosti.