Potraviny Slovenska

Rybník Záhumie

Rybník Záhumie
Chov rýb, športový rybolov.

O nás...Rybárske združenie Záhumie je správcom vodnej plochy Záhumnie v obci Veľké Orvište. RZ záhumnie ponúka možnosť športového rybolovu nielen svojim členom ale aj širokej verejnosti.