Potraviny Slovenska

Semat, a.s. Trnava

Semat, a.s. Trnava
Pestovanie obilnín, strukovín, olejnín, okopanín a krmovín. Výroba mlieka, bravčového a hovädzieho mäsa.

O nás...Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, strukovín, olejnín, okopanín a krmovín. V živočíšnej výrobe dominuje mlieko a výroba bravčového mäsa. Špecialitou firmy je vlastný bitúnok a výrobňa mäsových výrobkov, ktorá je v prevádzke od roku 1991 a má teda tradíciu. S kvalitnými výrobkami sa stretnete v našich dvoch predajniach, ale aj v ďalšej obchodnej sieti regiónu.