Potraviny Slovenska

SHP a.s., Turčianske Teplice

SHP a.s., Turčianske Teplice
Pestovanie obilnín. Chov hydiny a oviec. Produkcia vajíčok a ovčieho mlieka. Výroba piškót.

O nás...Spoločnosť SHP a.s. vznikla v roku 1993. V rastlinnej výrobe pestujeme pšenicu, jačmeň, repku a krmoviny. V oblasti živočíšnej výroby realizujeme odchov mládok, výkrm brojlerových kurčiat, chov nosníc s ročnou produkciou 42 mil. ks vajec a chov oviec plemena Cigája s produkciou mlieka. Vyrábame ovčí syr a piškóty.