Potraviny Slovenska

Slovenské bravčové

Zvykli sme si na to, že akcia na mäso je prednejšia ako pohľad na kvalitu a pôvod tovaru.

A preto sa v našich obchodoch – reťazcoch ponúkajú akciové mäsá z Poľska a iných krajín , s podstatne nižšou kvalitou a iným spôsobom výkrmu.

My Vám ponúkame bravčové zo Slovenského chovu, ktorý sa riadi normami platnými na Slovensku a je kontrolovaný našimi veterinárnymi orgánmi .

Nami ponúkané mäso nebolo chované na zakázaných antibiotikách, krmivá neobsahujú rastové hormóny , neobsahujú mäsokostné múčky ani stimulátory rastu.

Krmivá sú certifikované a schválené našimi kontrolórmi. Navyše mäso je odporazené na Slovenskom bitúnku za prítomnosti veterinárnej služby a nie je striekané vodným roztokom na zvýšenie objemu a hmotnosti.