Potraviny Slovenska

SLOVRYB, a.s. - Ružomberok - Biely Potok

SLOVRYB, a.s. - Ružomberok - Biely Potok
Chov, spracovanie a predaj rýb.

Kontakty

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 7:00 - 15:00

O nás...Rybárska spoločnosť Slovryb sa od svojho založenia v roku 1993 vyprofilovala na najväčšieho producenta lososovitých druhov rýb na Slovensku. Hospodári na piatich rybochovných zariadeniach. Potvrdením prioritnej orientácie na kvalitu produkcie je aj udelenie ZNAČKY KVALITY SK. Spoločnosť dodáva na zarybňovanie revírov násady pstruha dúhového, pstruha potočného, lipňa a na domáci aj zahraničný trh pstruha dúhového v trhovej veľkosti, ktorého ponúka aj v spracovanej forme chladených, mrazených a údených výrobkov.