Potraviny Slovenska

Včelia farma MEDAR

Včelia farma MEDAR
Chov včiel. Produkcia a predaj včelieho medu, jedľovej medovice a iných včelích produtov.

O nás...Na našej včelej farme MEDAR sa venujeme chovu včiel (700 rodín) s následnou produkciou medu, medovice a výrobou výrobkov z včelích produktov. Ministerstvo pôdohospodárstva nám pravidelne prideľuje množstvo značiek KVALITY SK za rôzne druhy našich produktov. V roku 2015 sme zaregistrovali našu prevádzku na balenie BIO medu, a tak sme mohli začať uvádzať na trh ako jediný Slovenský BIO med. Našou snahou je aj naďalej prinášať na trh nové vysokokvalitné prírodné produkty, o ktoré majú naši zákazníci veľký záujem.