Potraviny Slovenska

Vojenské lesy a majetky SR š.p., odštepný závod Malacky

O nás...Štátny podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR.Najvhodnejšie podmienky pre rybné hospodárstvo a chov kačíc sa vyznačuje prostredie v pôsobnosti odštepného závodu Malacky. V hájovni "Kopča" chováme základné stádo kačice divej - marcovky. Sú tu umiestnené liahne, doliaheň a voliéry pre na samotný odchov káčat. Ročná produkcia káčat je cca 3 700 ks, pričom je približne 2 800 káčat vypúšťaných na rybník za účelom spoločných poľovačiek.